TZ: Dotace nestačí, říkají senátoři Rabas a Krsek a připravují zákon pro regiony

premyslrabUncategorized

TZ: Dotace nestačí, říkají senátoři Rabas a Krsek a připravují zákon pro echtregion

(14. února 2024, Praha)  Ústecký senátor Martin Krsek a senátor za Chomutovsko Přemysl Rabas (nestraníci za SEN 21) se svými spolupracovníky dnes v Senátu představili návrh zákona, který má stát přimět k cílené podpoře Ústeckého kraje a dalších méně rozvinutých regionů.

"Za posledních už téměř 35 let se asi jen Pithartově vládě podařilo přimět ministerstva skutečně řešit potřeby chudších regionů. Když dnes jako senátoři píšeme oficiální dopisy na centrální úřady, aby pracovaly na srovnávání regionálních rozdílů, dočkáme se většinou odpovědi, že vše je v nejlepším pořádku a že k nám přeci posílají evropské dotace. Jenže úřednické výmluvy ani dotační byrokracie nevedou k potřebnému výsledku, v regionální legislativě jsme tak dvacet let za vyspělým světem," vysvětlil Přemysl Rabas motivaci senátorů k přípravě speciálního zákona, který je inspirován úspěšnými příklady ze zahraničí.

Senátoři si nechali zpracovat analýzu srovnávající regionální politiku v Česku a v některých dalších zemích EU nebo v USA. Dokument je k dispozici na speciálním webu echtregion.cz, přes který senátoři sbírají podněty a připomínky od občanů z Ústeckého kraje.

"Z analýzy vyplynula dvě hlavní zjištění. Zaprvé, že v českých zákonech není jasně stanovena definice méně rozvinutého regionu, tu najdete jen ve státních strategiích a plánech. A pak že české úřady mají ve srovnání se zahraničím velmi omezený arzenál zákonných nástrojů pro regionální politiku. V praxi se tak potřeby Ústeckého nebo Karlovarského kraje sanují z evropských dotací, když zrovna nějaké jsou. V zahraničí je zapojen státní rozpočet a prostřednictvím chytrých daňových zvýhodnění také soukromý sektor," přiblížil výstupy z analýzy ústecký senátor Martin Krsek.

Senátoři teď ve spolupráci s autorkou analýzy Terezou Koranda Dvořákovou (Redpond.cz), legislativcem Lukášem Kostínkem (SEN 21) a dalšími připravují kompletně nový zákon, který jasně stanoví definici méně rozvinutého regionu a určí tzv. kohezní metody a nástroje i principy kontroly úspěšnosti srovnávání regionálních rozdílů.

O novém zákonu budou ústecký  a chomutovský senátor na začátku března jednat s ministrem pro místní rozvoj. Se záměrem už seznámili pracovníky prezidentské kanceláře a chystají podrobné konzultace se zákonodárci, především s kolegy a kolegyněmi ze sněmovních podvýborů pro regiony. Na přípravě návrhu se už teď podílejí někteří regionální politici i občané prostřednictvím dotazníku na webu echtregion.cz.

"Kromě zákonů bychom rádi změnili nahlížení na náš kraj, o kterém se nejčastěji píše ve spojitosti s nějakými problémy. Je na čase opustit drsně romantizující klišé o divokém a drsném severozápadu a více se bavit o potenciálu kraje a příležitostech pro tento echtovní kout Česka," uzavřel chomutovský senátor Rabas, nedávno zvolený jako jeden ze zástupců Senátu v novém vládním výboru pro regionální politiku.

Kontakt:
Přemysl Rabas, 
t.: 602 357 179
Martin Krsek, 
t.: 604 133 022
Tereza Koranda Dvořáková, 
t.: 724 883 124
Lukáš Kostínek, 
t.: 602 878 740

Foto: Miloš Štáfek