BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

Mgr. Lenka Svobodová poskytuje v mé chomutovské senátorské kanceláři bezplatné právní poradenství. Právní konzultace určené občanům z okresu Chomutov nabízíme především v těchto případech:

 • obrana sdružení vlastníků bytových jednotek před nepoctivými spekulanty s bydlením,
 • obrana nájemníků v bytech tzv. spekulantů s bydlením,
 • právní rady zástupcům samospráv a neziskových organizací řešících situaci ohledně spekulantů s bydlením,
 • poradenství občanům, kteří jsou bezradní při komunikaci s úřady (či k nim úřady přistupují zbytečně tvrdě apod.).

-----------------

Bohužel nemůžeme konzultovat:

 • soukromoprávní záležitosti, jako například exekuce, insolvence, rodinné a sousedské spory,
 • obchodní spory.

V těchto případech lze využít služeb bezplatných dluhových poraden (viz zde nebo zde), služeb mediátorů nebo advokátů.

Rezervujte si konzultaci.

Prosíme, rezervaci provádějte touto cestou, nikoliv telefonicky. V případě nutnosti, například odřeknutí termínu konzultace, kontaktujte Veroniku Roubínkovou, t.: 724 191 551.

  Vaše jméno

  Váš e-mail

  Vaše telefonní číslo

  Stručný popis situace, kterou chcete řešit

  A jen pro úplnost. Služby paní advokátky jsou hrazeny z tzv. státního příspěvku za mandát. Ten náleží politickému hnutí SENÁTOR 21, za které jsem v roce 2018 jako nezávislý kandidoval do Senátu. Jsem rád, že jsme se dohodli na takto smysluplném využití části příspěvku.