Přírodní park i CHKO si Krušnohoří zaslouží

premyslrabechtregion, Novinky

Přírodní park i CHKO si Krušnohoří zaslouží

(24. října 2022) Moc mě těší, že jsem mohl finančně podpořit snahu pěti krušnohorských obcí o vyhlášení přírodního parku, který by mohl nést název Střední Krušnohoří. Zatupitelé obcí Blatno, Boleboř, Hora sv. Šebestiána, Kalek a Výsluní odsouhlasili spolupráci na podání žádosti o zřízení parku. Hlavní motivací je přitom ochrana krajinného rázu Krušných hor.

Návrh na zřízení přírodního parku byl 2. září 2022 veřejně projednán v Radenově.

Přírodní parky nejsou narozdíl od třeba chráněné krajinné oblasti (CHKO) zvláště chráněným územím. Od roku 2003 je svým nařízením zřizují zpravidla krajské úřady, které také zajišťují péči o území.

Pětice obcí z hor nad Chomutovem zapojila do přípravy žádosti o přírodní park špičkový tým vedený krajinářskou architektkou Klárou Salzmann. Výsledkem je podrobné zmapování přírodních i kulturnách hodnot zdejší krajiny a návrh na vymezení přírodního parku. Je to zajímavé čtení, které je dostupné na stránkách obce Blatno, kde se těší na vaše připomínky zaslané do konce října.

Tak neváhejte, čtěte a dejte vědět, jak to vidíte vy.

Doporučuji se taky podívat na krátké shrnutí od přírodovědce a biologa Jiří Sádla. Ten podstatu ochrany našich hor vysvětlil na začátku září v Radenově při veřejném projednání návrhu na zřízení přírodního parku.

Je skvělé, že na kraj se požadavkem na zvýšenou ochranu území obracejí samy obce. Asi sami víte, že v poslední době je na Krušné hory čím dál větší tlak, pokud jde o snahy budovat více či méně vkusnou turistickou infrastrukturu nebo objekty k bydlení.

Starostové a starostky malých obcí často spravují rozsáhlé horské území, ale mají jen velmi omezené persobální, finanční a právní kapacity, aby čelili případným snahám developerů udělat z našich hor lunapark.

Návrh na vymezení přírodního parku od týmu paní Salzmann.

V tomto ohledu nepomůže ani zřízení přírodního parku. Také proto už nějakou dobu společně s dalšími usiluji o vyhlášení CHKO Krušné hory. Nejde o to zavést tu pravidla jako v národním parku. Správa budoucího CHKO může být velmi silným spojencem horských obcí při snaze zachovat jedinečnost kulturní a přírodní krajiny Krušnohoří a přitom zajistit, aby se ti dobře žilo a podnikalo. A aby turistický ruch nebyl pro hory zkázou, ale dobrou příležitostí pro rozvoj.

Vypadá to dobře. Když si v létě přibírala ministryně životního prostředí a její náměstci petici za vyhlášení CHKO, padl ze strany ministerstva jasný závazek. Na jaře příštího roku budou ministerstvo společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připraveny na to, aby návrh na vymezení CHKO Krušné hory projednali ze zástupci obcí, krajů a se všemi, kdo tu žijí a podnikají.

Ostatně pozitivní je, že oba krušnohorské kraje, Ústecký a Karlovarský, zřídily společnou destinační agenturu pro koordinovaný rozvoj hor. Při založení agentury několikrát zaznělo, že je to taky příprava na budoucí spolupráci se správou CHKO Krušné hory.