Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?
Jsme Politické hnutí SENÁTOR 21 se sídlem 150 00 Praha, Štefánikova 1/65, IČO: 06695205 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete při zasílání zpráv a podnětů nebo při přihlášení do odběru novinek. 

Jedná se tak nejčastěji o:

 • e-mail,
 • jméno a příjmení ,
 • telefonní číslo (výjimečně),
 • další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) či sdělené v rámci telefonického rozhovoru,
 • IP adresa,
 • soubory cookies (pro měření návštěvnosti webu a cílení reklamy),
 • případně další online anonymní identifikátory.

Proč používáme Vaše údaje?
Váš e-mail, telefon a jméno a příjmení používáme ke komunikaci vás a našich kandidátů a kandidátek. Pokud nám poskytnete e-mail k zasílání novinek, používáme jej. S údaji nakládáme v mezích zákona.
Tzv. soubory cookies používáme k měření návštěvnosti webu www.premyslrabas.cz a k opětovnému cílení reklamy v reklamních systémech Google AdWors, Sklik a Facebook (Facebook pixel).

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup a jak jsou data zabezpečena?
Vaše rezervace a objednávky služeb evidují manažeři předvolebních kampaní, případně asistenti politiků našeho hnutí. Data jsou chráněna silnými hesly v e-mailovém systému a dalšími hesly jsou zabezpečena v na pevném úložišti (disk počítače). Analýzu návštěvnosti webu a cílení reklamy pomocí integrovaných kódů a souborů cookies provádí náš partner, který zaručuje anonymitu dat.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele webu a cílit na jeho zařízení reklamu například podle procházených stránek na webu. Coolies používáme také k měření návštěvnosti webu (Google Analytics).

Jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu,  nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Údaje získané prostřednictvím formuláře k odběru novinek ukládáme až do doby vašeho případného odvolání souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby a ze zákonných důvodů.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: kampan@premyslrabas.cz.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím pište na e-mail kampan@premyslrabas.cz.